Ajax İle Sayfa Yenilemeden POST İşlemi

 • 2 yıl önce
Ajax İle Sayfa Yenilemeden POST İşlemi

Bildiğiniz üzere normal şartlarda form işlemlerinde POST ya da GET kullandığımızda sayfamız formun action kısmında belirttiğimiz sayfaya yönlenir. ’ın bize sunduğu belkide en güzel nimetlerden biri de sayfa yenilemeden işlem yapmamızı sağlamasıdır. Bunu bir örnekle pekiştirelim.

index.php dosyası


<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Ajax Post</title>
</head>
<body>
  <form id="gonderilenform">
    <input type="text" name="gidenveri1">
    <input type="text" name="gidenveri2">
    <input id="buton" type="button" value="GÖNDER"/>
  </form>
    
</body> [removed][removed] [removed] $(document).ready(function(){ $("#buton").on("click", function(){ // buton idli elemana tıklandığında var gonderilenform = $("#gonderilenform").serialize(); // idsi gonderilenform olan formun içindeki tüm elemanları serileştirdi ve gonderilenform adlı değişken oluşturarak içine attı $.ajax({ url:'ajax.php', // serileştirilen değerleri ajax.php dosyasına type:'POST', // post metodu ile data:gonderilenform, // yukarıda serileştirdiğimiz gonderilenform değişkeni success:function(e){ // gonderme işlemi başarılı ise e değişkeni ile gelen değerleri aldı $("div").html("").html(e); // div elemanını her gönderme işleminde boşalttı ve gelen verileri içine attı } }); }); }); [removed] </html>

ajax.php dosyası


<?php 
extract($_POST); // extract fonksiyonu ile değişkenleri gelen isimleriyle kullanılır hale getirdik ve aldık. 
  if($_POST){ // eğer post işlemi varsa
    echo "1. input : " . $gidenveri1 . "
2. input : " . $gidenveri2; // gelen verileri geri gönderdik. } ?>

İşte bu kadar. gördüğünüz gibi iki dosya ve bir kaç satır kodla sayfa yenilemeden güzel bir ajax işlemi yaptık. Tabi bu ajax işlemi en basit olanı.Yorumlar

Yorum Yap