Instagram Profil Resmi İndirme Apisi

 • 2 yıl önce
Instagram Profil Resmi İndirme Apisi

Yakın zamanda tekrardan kodladığım instagram profil resmi indirme sitem için api çıkışlarıda verdim ücretsiz faydalanmak isteyenler olabilir düşüncesiyle sözü fazla uzatmadan nasıl kullanılacağına geçelim.

Projemiz için neler gerekli?

 • kullanıcı adının yazılacağı form sayfası
 • verilerin okunup işleneceği post sayfası

index.php sayfası

<form action="post.php" method="post">
 <label>Kullanıcı Adı</label><br>
 <input type="text" name="kullaniciadi" placeholder="Kullanıcı Adı">
 <button type="submit">Profil Resimi Getir</button>
</form>

Buradaki kodlar nedir, ne işe yarar?

 • action verilerimizin okunup işleceneği post sayfamız
 • method verilen hangi yol ile gönderileceği alandır. (POST veya GET kullanabilirsiniz önerim POST kullanmanızdır.)
 • name input alanının adıdır veriyi bu alana göre göndereceğiz

post.php sayfası

<?php
extract($_POST);
	if($_POST){
	  $key = "alisahanyalcin"; //api key değiştirmeyiniz.
	  $ch = curl_init();
	  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://profil.alisahanyalcin.com/api?key='.$key.'&kullaniciadi='.$kullaniciadi); //istek atılacak url.
	  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36");
	  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	  $s = curl_exec($ch);
	  curl_close($ch);
	  $data = json_decode($s);

	  $profil = $data->Profil_Resmi;
	  if($data->Profil_Resmi){
        echo "<a href='$profil' target='_blank'><img src='$profil' style='height:150px;width:150px;'></a>";
      }else{
        echo "Profil Resmi Bulunamadı";
      }
  }else{
  	echo "post yok";
  }
?>

Buradaki kodlar nedir, ne işe yarar?

 • extract($_POST) post anahtarını silerek verinin ahatarını name değeri gibi kullanmamıza olanak sağlar.
 • $key bu alan sabittir değiştirdiğiniz durumda sistem çalışmaz.
 • curl başlı başına bir konu olduğu için farklı bir makalede anlatacağım bunu.

basit ve örnek olması açısından hazırlanmıştır geliştirebilirsiniz tasarım konusunda acemiyseniz bootstrap kullanabilirsiniz.

Kaynak Kdoları İndir

Yorumlar

Yorum Yap