PHP str_replace() Fonksiyonu Kullanımı (Metin Değiştirme)

 • 2 yıl önce
PHP str_replace() Fonksiyonu Kullanımı (Metin Değiştirme)

str_replace() fonksiyonu string ifade içerisindeki istedeğimiz harf veya kelimeleri yeni değerler ile değiştirmek için kullanılır.

Sözdizimi:

str_replace( eski, yeni, metin, sayı )

Paremetreler:

Eğer eski ve yeni birer dizi ise str_replace() her diziden birer değer alıp bunları kullanarak metinifadesinde arama ve yer değiştirme yapar. Eğer yeni dizisi eski dizisinden daha az değere sahipse eksik kalan yeni metin yerine boş metin konur. Eğer eski bir dizi ve yeni bir metin ise her eski metinin yerine bu yeni metin konur. Zıddı anlamlı değildir.

Eğer eski veya yeni bir dizi ise elemanları baştan sona doğru ele alınır.

Eski : Gereklidir. Aranacak değer girilir; Çok sayıda değer belirtmek için dizi kullanılabilir.

Yeni : Gereklidir. Yeni değer girilir; Çok sayıda değer belirtmek için dizi kullanılabilir.

Metin : Gereklidir. İşlem yapılacak, Bir metin veya dizi belirtilebilir.

Eğer metin bir dizi ise, arama ve değiştirme her eleman için ayrı ayrı yapılır ve dönen değer de bir dizi olur.

Sayı : İsteğe bağlıdır. Eğer belirtilirse, yer değiştirilen karekter dizisi sayısı bu parametrede döndürülür.

Dönen Değerler :

Yer değiştirmeler yapılmış metin veya diziyi döndürür.

Örnek :Basit str_replace() örnekleri.

<?php
  $metin = "İçinde bulunduğumuz mevsim ilkbahar."; 
  $eski  = "ilkbahar";
  $yeni  = "yaz";
  $metin = str_replace($eski, $yeni, $metin);
  echo $metin;
  // Çıktı: İçinde bulunduğumuz mevsim yaz.
?>

Örnek:

<?php
  $metin = 'Bugün hava güzel';   
  $sonuc = str_replace('güzel', 'yağmurlu', $metin);
  echo $sonuc;
  // Çıktı: Bugün hava yağmurlu
 ?>

Bazende birden fazla içeriği değiştirmemiz gerekebilir. Bunuda değiştirilecek yeni kelimeleri dizilere aktararak yapabiliriz.

Örnek:

<?php
  $metin = "mevsim yaz, hava çok sıcak";
  $eski  = array("yaz","sıcak");
  $yeni  = array("kış","soğuk");
  $metin = str_replace($eski, $yeni, $metin);
  echo $metin;
  // Çıktı : mevsim kış, hava çok soğuk
 ?>

Değiştirilen kelime sayısını bulalım.

Örnek:

<?php
  $dizi = array("elma","armut","kiraz","kayısı");
  $eski = array("armut","kayısı");
  $yeni = array("portakal","muz");
  $dizi = str_replace($eski,$yeni,$dizi,$sayi);
  print_r($dizi);
  echo "
"; echo "Değişen kelime sayısı: ".$sayi; // Çıktı : Array ( [0] => elma [1] => portakal [2] => kiraz [3] => muz ) // Çıktı : Değişen kelime sayısı: 2 ?>

NOT: str_replace() fonksiyonu büyük küçük harflere duyarlıdır , büyük küçük harflere duyarsız fonksiyon için str_ireplace() fonksiyonunu kullanmalısınız.Yorumlar

Yorum Yap