Unity Random.Range Kullanımı

  • 1 yıl önce
Unity Random.Range Kullanımı

Random.Range; alt ve üst sınır olarak belirtilen 2 değer arasında rastgele bir sayı oluşturmayı sağlar. Üretilecek sayının int veya float türünde olacağı belirlenebilir.
Float türünde oluşturmak için; (-10.0f,10.0f) şeklinde kullanılması gerekir. Üretilecek değer -10 ile 9 arasında bir float değer olur.
Integer türünde oluşturmak için; (-10,10) şeklinde kullanılması gerekir. Üretilecek değer -10 ile 9 arasında bir int değer olur.
Örnek;

Bu örnek hazırlanırken, Unity hub üzerinden bir proje açıp RandomRangeExample adında bir c# script dosyası oluşturuldu.

Yorumlar

Yorum Yap